יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלביוס) : מלחמת היהודים 1993